Lista Aktualności Lista Aktualności

Praca dla osadzonych w Nadleśnictwie Ustka

Nadleśnictwo Ustka będzie zatrudniało osoby osadzone w Areszcie Śledczym w Słupsku. Celem jest resocjalizacja więźniów poprzez pracę.

W dniu 12 października 2021 r. pomiędzy Aresztem Śledczym w Słupsku a Nadleśnictwem Ustka została zawarta umowa, w której strony zobowiązują się do współpracy w zakresie zatrudniania osób osadzonych do czynności związanych m.in. z gospodarką leśną oraz utrzymaniem porządku. Inicjatywa ta wpisuje się w kampanię zapoczątkowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości w 2016 r. pn. „Praca dla więźniów”.

Osoby osadzone będą zatrudnione przez Nadleśnictwo Ustka do prac związanych
z zagospodarowaniem terenu wokół siedziby Nadleśnictwa  oraz Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego ”Leśnik”. Praca ta będzie sprzyjać resocjalizacyjnemu oddziaływaniu oraz umożliwi osiągnięcie przez te osoby konkretnych efektów ekonomicznych i korzyści społecznych. Spodziewanym wpływem tego typu resocjalizacji jest kształtowanie społecznie pożądanych postaw w poczuciu odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego, tak aby ułatwić osadzonym powrót do pracy po odbyciu kary.

Zatrudnienie w Nadleśnictwie Ustka będzie miało charakter dobrowolny. Naszym zadaniem będzie zapewnienie środków ochrony indywidualnej, frontu prac, oraz szkoleń niezbędnych do wykonania określonej czynności.


Baza noclegowa RDLP w Szczecinku Baza noclegowa RDLP w Szczecinku