Wydawca treści Wydawca treści

Orzechowska Wydma - informacje ogólne

Ścieżka dydaktyczna "Orzechowska wydma", uroczyście otwarta 9 lipca 2003r., położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie miejscowości Orzechowo i Zapadłe, w pobliżu morza i prowadzi przez najbardziej charakterystyczne elementy nadmorskiego krajobrazu.

Jej długość wynoszącą 2,8 km można pokonać w około 1,5 godziny. Przebiega ona przez morenę wyniesioną ponad okoliczny teren na wysokość około 23 m.

Wierzchowinę moreny pokrywają gleby najmłodsze, na których występuje wydma biała oraz wydma szara z typowymi dla niej gatunkami traw nadmorskich oraz towarzyszącymi im porostami i mchami. Rozległy szczyt moreny jest silnie pofałdowany z licznymi zagłębieniami śródwydmowymi. Zachodni stok wyniesienia zajmuje ubogi nadmorski bór bażynowy z charkterystycznym elementem przejściowym od wydmy szarej po zbiorowisko borowe w postaci rzadko rosnących rachitycznych sosen. Od strony północnej, wschodniej i południowej wydma opada stromym zboczem w kierunku siedlisk bardziej żyznych. Stromy stok z glebami typu brunatnego, wytworzonymi z glin zwałowych, zajmuje kwaśna buczyna w wieku ponad 150 lat. Należy zwrócić uwagę na wyraźne, ostre przejście zbiorowiska wydmy szarej w buczynę, gdzie miejscami łącznikiem jest wąski pas ubogiego boru. Malowniczość tego miejsca podkreśla rzeka Orzechówka płynąca w głębokim korycie, a od strony wschodniej - płaski teren pól.

Zwiedzający ścieżkę mogą prześledzić sukcesję roślin od wydmy białej poprzez wydmę szarą, bory bażynowe do siedlisk bardziej żyznych i tym samym poznać różnorodne zbiorowiska roślinne charakterystyczne dla południowych wybrzeży Bałtyku.