Wydawca treści Wydawca treści

Orzechowska Wydma - regulamin ścieżki

Najbardziej charakterystyczne zjawiska i obiekty przyrodnicze omówione są na 12 tablicach tematycznych rozmieszczonych wzdłuż ścieżki. Część trasy (ok. 1,5 km) można pokonać rowerem (od przystanku nr 1 do przystanku nr 6), a odcinek ten łączy dwa popularne szlaki rowerowe, w tym znany w kraju "szlak zwiniętych torów".

Rekreacyjną funkcję obiektu podkreślają miejsca odpoczynku. Jedno, zlokalizowane od strony dojścia od miejscowości Zapadłe, wyposażone jest parking i wiaty, miejsce na ognisko, ubikację i stojaki na rowery. Drugie miejsce znajdujące się od strony dojścia z Orzechowa posiada wiatę oraz stojak na rowery. Obydwa te obiekty mają tablice informacyjne o Nadleśnictwie, trasie ścieżki i regulaminie obowiązującym na ścieżce. Dodatkowo na całej trasie rozmieszczone są ławki do odpoczynku. Celem zabezpieczenia wydmy przed wydeptywaniem umieszczono drewniane kładki, schody drewniano ziemne i mostek nad żlebem, natomiast na najwyższym wzniesieniu wydmy ulokowana jest platforma widokowa. Oznaczenie trasy ścieżki stanowią kierunkowskazy, witacze, oznakowania wzdłuż trasy na drzewach i palikach kierunkowych (zielone koło w białej otoczce), natomiast w miejscach wątpliwych - bariery kierunkowe.

REGULAMIN ŚCIEŻKI

 1. Każda osoba korzystająca z obiektu wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 2. Dorośli korzystają ze ścieżki edukacyjnej na własną odpowiedzialność, a za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność przyjmują ich opiekunowie.
 3. Ścieżka edukacyjna i jej elementy powinny być wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem.
 4. Nie zaleca się przebywania na ścieżce edukacyjnej w czasie burz i silnych wiatrów – Nadleśnictwo nie bierze odpowiedzialności za ich skutki.
 5. Nadleśnictwo Ustka nie odpowiada za ukąszenia korzystających z obiektu przez owady i zwierzęta oraz za inne nieprzewidziane zdarzenia wynikłe na skutek spotkania ze zwierzętami a także za powstałe alergie, uczulenia i zatrucia grzybami lub roślinami.
 6. W trakcie pobytu na ścieżce edukacyjnej w momencie dużej wilgotności powietrza i wystąpienia opadów atmosferycznych tj. deszcz czy śnieg, należy zachować szczególną ostrożność ze względu na śliskie podłoże.
 7. Korzystający ze ścieżki mogą poruszać się rowerem tylko po wyznaczonej trasie (od przystanku nr 1 do przystanku nr 6 lub odwrotnie);
 8. Osobom korzystającym ze ścieżki edukacyjnej zabrania się:
 • poruszania się poza trasą ścieżki, gdyż zejście z trasy może spowodować nieodwracalne zniszczenie gleby;
 • niszczenia roślin i grzybów;
 • płoszenia zwierząt;
 • korzystania z otwartego ognia poza miejscem do tego wyznaczonym (parking);
 • hałasowania;
 • poruszania się pojazdami mechanicznymi po trasie ścieżki;
 • niszczenia obiektów ścieżki i zaśmiecania;
 • spożywania alkoholu oraz środków odurzających;
 1. Osoby korzystające ze ścieżki edukacyjnej zobowiązane są do przestrzegania przepisów dotyczących przebywania i korzystania z terenów leśnych, w szczególności w zakresie utrzymania porządku  oraz ochrony przeciwpożarowej.

Organizację imprez zbiorowych należy bezwzględnie uzgadniać z Nadleśnictwem Ustka

tel. +48 59 8144 000, e-mail: ustka@szczecinek.lasy.gov.pl

Wszelkie nieprawidłowości mogące wpłynąć na bezpieczeństwo oraz uszkodzenia infrastruktury lub nieporządek należy zgłaszać do biura Nadleśnictwa (kontakt - jak wyżej)