Uroczysko cz. 1

Uroczysko to termin określający miejsca tajemnicze w borach i lasach wyróżniające się pod względem krajobrazowym związane z dawnymi wierzeniami czy legendami.

Miejsce to znajduje się na zachód od Ustki, dawniej były to piaszczyste wydmy z pojedynczymi niskimi drzewami i roślinnością trawiastą. Wydmy zostały ustabilizowane przez niemieckich leśników poprzez sadzenie kosodrzewiny, sosny pospolitej i sosny czarnej oraz naturalną sukcesję. Wędrując po uroczysku możemy zobaczyć całe bogactwo przyrodnicze borów m.in. żerowiska owadów na drewnie tj. cetyńce.