Ustka Wschodnia I

Wydmy powstają w wyniku wywiewania piasku z plaży w głąb lądu. Ustka Wschodnia jest idealnym miejscem aby zapoznać się z tymi przyrodniczymi procesami.

Proces kształtowania się wydm jest długotrwały i składa się z kilku etapów, gdzie końcowym jest stabilizacja poprzez roślinność leśną. Wystarczy jednak, że roślinność zniknie a ponownie uruchamiają się procesy przemieszczania piasku. 

Turystyka leśna jest czasami wymagająca, dlatego Lasy Państwowe uruchomiły w 2021r. program ,,Zanocuj w lesie”, funkcjonuje także portal czaswlas, oraz Bank Danych o Lasach, które pomogą nam w poszukiwaniu informacji turystycznej lub odnaleźć się w lesie.