Bezpieczeństwo w lesie

Przebywając w lesie oraz jego okolicach musimy pamiętać o potencjalnych zagrożeniach mogących w nim wystąpić:

 • martwe i obumierające drzewa - niektóre mogą się przewrócić, jak również spadające gałęzie i konary,
 • niekorzystne warunki atmosferyczne - burze, silne i porywiste wiatry oraz zalegający na drzewach śnieg, mogące powodować łamanie i spadanie gałęzi, przewracanie drzew,
 • trudne warunki terenowe - zagłębienia, wystające korzenie, pnie po ściętych drzewach oraz wykroty, jary, stoki, bagna i in.,
 • drogi i inne szlaki komunikacyjne (np. piesze, rowerowe i konne), miejsca składowania drewna,
 • dzikie zwierzęta, które mogą być niebezpieczne, mogą też przenosić choroby (wścieklizna, borelioza), a jad niektórych owadów może wywoływać groźne reakcje alergiczne,
 • rośliny i grzyby, które mogą być trujące lub wywołać poparzenia czy skaleczenia,
 • prace leśne, takie jak ścinka drzew, zrywka i wywóz drewna oraz opryski chemiczne chroniące las (należy stosować się do zakazów wstępu i oznaczeń na tablicach ostrzegawczych ustawionych w pobliżu miejsc prowadzenia prac),
 • materiały wybuchowe i inne przedmioty niebezpieczne,
 • polowania indywidualne i zbiorowe, regulujące liczebność zwierzyny,
 • wnyki i sidła pozostawione przez kłusowników,
 • pożary,

i wiele innych mogących lokalnie wystąpić w danym środowisku leśnym.

 

Zachęcamy do zapoznania się z załączonymi infografikami.