Certyfikaty

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku posiada certyfikaty dobrej gospodarki leśnej, obejmujące wszystkie nadleśnictwa w zasięgu swego działania.

 

  1. FSC® o numerze SGSCH-FM/COC-000008
  2. PEFC o numerze BVCPL/PEFCFM/12/1-20

Dokumenty te potwierdzają, że RDLP w Szczecinku wdrożyła oraz stosuje  kryteria i wskaźniki trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów dla potrzeb certyfikacji lasów oraz, że prowadzona gospodarka leśna spełnia standardy i kryteria odpowiedzialnie prowadzonej gospodarki leśnej z poszanowaniem środowiska naturalnego ze szczególnym uwzględnieniem aspektów przyrodniczych oraz społecznych.