REGULAMIN MIEJSCA POSTOJU POJAZDÓW

Regulamin miejsca postoju pojazdów określa warunki korzystania z miejsc postoju pojazdów zarządzanych przez Nadleśnictwo Ustka.

 1. Każda osoba korzystająca z miejsca postoju pojazdów wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 2. Miejsce postoju pojazdów jest dostępne we wszystkie dni w roku.
 3. Miejsce postoju pojazdów nie jest strzeżone, dlatego ryzyko wynikające z uszkodzenia lub utraty pojazdu lub jego wyposażenia, a także utraty przedmiotów pozostawionych na terenie MPP, ponosi wyłącznie osoba korzystająca z miejsca postoju.
 4. Podczas wykonywania pojazdem manewrów na terenie miejsca postoju, należy zachować szczególną ostrożność i poruszać się z prędkością nie większą niż 10 km/h,  a także należy bezwzględnie przestrzegać przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym
 5. W przypadku kolizji lub wypadku na terenie miejsca postoju – obowiązują zasady i przepisy określone ustawą Prawo o ruchu drogowym.
 6. Każda z osób korzystających  z miejsca postoju, zobowiązana jest do podporządkowania się poleceniom pracowników Służby Leśnej.
 7. Osobom korzystającym z miejsca postoju zabrania się:
 • wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z obsługą techniczną pojazdu,
 • mycia, sprzątania, naprawy pojazdów,
 • zaśmiecania terenu,
 • wyrzucania odpadów domowych i komunalnych do koszy na śmieci znajdujących się na terenie miejsca postoju,
 • pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie innym użytkownikom z miejsca postoju,
 • pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie z dróg pożarowych,
 • prowadzenia działalności usługowej lub handlowej bez stosownej zgody właściwego Nadleśniczego oraz innych kompetentnych organów,
 • puszczania luzem zwierząt domowych,
 • rozstawiania namiotów,
 • pozostawiania przyczep kempingowych oraz pojazdów turystycznych na czas dłuższy niż (24 godziny),
 • rozpalania ognisk oraz korzystania z otwartego ognia,
 • sprzedaży płodów runa leśnego zebranych w lesie,
 • spożywania alkoholu,
 • wchodzenia na uprawy leśne.
 1. Należy korzystać z wyposażenia miejsca postoju w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
 2. Wszelkie uwagi użytkowników o miejscu postoju pojazdów należy zgłaszać do biura Nadleśnictwa – tel. +48 59 8144 000, e-mail: ustka@szczecinek.lasy.gov.pl

 

Miejsce postoju pojazdów, na terenie którego się Państwo znajdują, powstało w ramach programu własnego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe pt.

„Aktywne udostępnianie lasu”

 

Dziękujemy za wizytę i zapraszamy ponownie

Nadleśniczy Nadleśnictwa Ustka