Wydawca treści Wydawca treści

REGULAMIN OBIEKTU REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWEGO

Regulamin określa warunki korzystania z obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego zarządzanego przez Nadleśnictwo Ustka.

 1. Każda osoba korzystająca z obiektu wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 2. Dorośli korzystają z obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego na własną odpowiedzialność, a za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność przyjmują ich opiekunowie.
 3. Rozpalanie ognia dopuszcza się wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody wydanej przez Nadleśnictwo Ustka.
 4. Nie zaleca się przebywania w obiekcie rekreacyjno-wypoczynkowym w czasie burz i silnych wiatrów – Nadleśnictwo nie bierze odpowiedzialności za ich skutki.
 5. Nadleśnictwo Ustka nie odpowiada za ukąszenia korzystających  z obiektu-rekreacyjno-wypoczynkowego przez owady i zwierzęta oraz za inne nieprzewidziane zdarzenia wynikłe na skutek spotkania ze zwierzętami a także za powstałe alergie, uczulenia i zatrucia grzybami lub roślinami.
 6. Z wyposażenia obiektu należy korzystać w sposób zgodny z przeznaczeniem.
 7. Korzystający z obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego ponoszą odpowiedzialność za szkody powstałe podczas pobytu.
 8. Każda z osób korzystających zobowiązana jest do podporządkowania się poleceniom pracowników Służby Leśnej.
 9. Osobom korzystającym ze obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego zabrania się:
 • zaśmiecania terenu,
 • wyrzucania odpadów domowych i komunalnych do koszy na śmieci znajdujących się na terenie obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego,
 • pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie innym użytkownikom z obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego
 • prowadzenia działalności usługowej lub handlowej bez stosownej zgody właściwego Nadleśniczego oraz innych kompetentnych organów,
 • puszczania luzem zwierząt domowych,
 • rozstawiania namiotów,
 • pozostawiania przyczep kempingowych oraz pojazdów turystycznych na czas dłuższy niż 4 godziny,
 • sprzedaży płodów runa leśnego zebranych w lesie,
 • spożywania alkoholu,
 1. Osoby korzystające z obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego zobowiązane są do przestrzegania przepisów dotyczących przebywania i korzystania z terenów leśnych, w szczególności w zakresie utrzymania porządku  oraz ochrony przeciwpożarowej.
 2. Wszelkie uwagi użytkowników obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego należy zgłaszać do biura Nadleśnictwa – tel. +48 59 8144 000, e-mail: ustka@szczecinek.lasy.gov.pl

Obiekt rekreacyjno-wypoczynkowy, na terenie którego się Państwo znajdują, powstał w ramach programu własnego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe pt.

„Aktywne udostępnianie lasu”

 

Dziękujemy za wizytę i zapraszamy ponownie

Nadleśniczy Nadleśnictwa Ustka