Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona lasu

Wiedza o procesach zachodzących w przyrodzie i kontrola stanu środowiska leśnego pozwalają leśnikom na wczesną diagnozę zagrożeń, mogących wpłynąć negatywnie na stan lasu. Każdego roku podejmują oni działania mające na celu zachowanie trwałości lasu i zwiększenie jego naturalnej odporności na czynniki szkodotwórcze.

Zagrożenia dzieli się na trzy grupy:

  • biotyczne (np. szkodliwe owady, grzyby patogeniczne, ssaki roślinożerne);
  • abiotyczne – ekstremalne zjawiska atmosferyczne (np. silne wiatry, śnieg, ulewne deszcze, wysokie i niskie temperatury);
  • antropogeniczne – wywołane przez człowieka (np. pożary, zanieczyszczenia przemysłowe, zaśmiecanie lasu).

Przeczytaj więcej o ochronie lasu

 

 

Głównymi problemami z obszaru ochrony lasu na terenie Nadleśnictwa Ustka to powtarzające się okresowo szkody od huraganowych wiatrów. W wyniku ich w miesiącu grudniu 1999 r., usunięta masa grubizny wywrotów i złomów wyniosła 53 700 m3, czyli niemalże planowany etat roczny pozyskania drewna (grubizny) w Nadleśnictwie.

Ponadto problemem jest masowe wydzielanie się posuszu w drzewostanach założonych na gruntach porolnych spowodowane działaniem patogenów grzybowych i przypłaszczka granatka, co powoduje również konieczność przebudowy tych drzewostanów.

Znaczenie mają również szkody powodowane przez zwierzynę w uprawach i młodnikach. W celu zmniejszenia tych szkód Nadleśnictwo dokonuje grodzeń upraw w ilości ok. 50 ha rocznie (przede wszystkim uprawy dębowe) oraz zabezpieczenia upraw repelentami na powierzchni ok. 450 ha rocznie.

W związku z dużym zagrożeniem pożarowym Nadleśnictwo, oprócz podejmowanych standardowych działań, oddało do użytku w 2006 roku dwie wieże przeciwpożarowe, położone w leśnictwach Orzechowo i Pęplino.

 

Akcja gaśnicza przy udziale śmigłowca