Wydawca treści Wydawca treści

Edukacja Przyrodniczo - Leśna

Od wielu lat pracownicy Nadleśnictwa Ustka aktywnie uczestniczą w edukacji przyrodniczo-leśnej społeczeństwa. Jedną z jej form są ciągle spotkania, pogadanki i lekcje w terenie oraz w szkołach.

Edukacja prowadzona jest dla wszystkich grup wiekowych, jednakże najczęściej uczestniczą w niej dzieci szkół podstawowych. Także podczas różnych imprez i konkursów, takich jak np. „Sprzątanie Świata", „Święto drzewa" dzieci i młodzież mają okazję poznać tajniki lasu i pracę leśnika.

W związku z bardzo wysoką urbanizacją terenów Nadleśnictwa jest duże zapotrzebowanie miejscowej społeczności w zakresie edukacji leśnej społeczeństwa. Nadleśnictwo oddało do użytku w 2003 roku leśną ścieżkę dydaktyczną „Orzechowska wydma" zlokalizowaną w bliskim sąsiedztwie m. Orzechowo k/Ustki. Prowadzi ona przez najbardziej charakterystyczne elementy nadmorskiego krajobrazu ukazując bogactwo przyrodnicze Pomorza.

W m. Orzechowo funkcjonuje także „Kącik" edukacji przyrodniczo-leśnej, gdzie przy pomocy barwnych tablic zapoznać można się ze znaczeniem lasu w przyrodzie i w życiu człowieka, funkcjonowaniem ekosystemów leśnych, prowadzeniem wielofunkcyjnej gospodarki leśnej oraz innymi zagadnieniami dotyczącymi lasu. Także do celów turystyczno-edukacyjnych udostępniona jest zwiedzającym wieża widokowo-przeciwpożarowa w m. Orzechowo.