Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionejlub ich skupienia o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.

Na gruntach Nadleśnictwa Ustka do pomników przyrody zaliczono pojedyncze okazy drzew lub grupy drzew:

Lp

Położenie

Opis

leśnictwo

oddz., pododdz.

obręb leśny

powiat

gmina

Rodzaj

Przybliżony

wiek [lat]

1

Sycewice

608 f

Słupsk

słupski

Kobylnica

Dąb szypułkowy

180

2

Sycewice

608 f

Słupsk

słupski

Kobylnica

Dąb szypułkowy

180

3

Sycewice

608 f

Słupsk

słupski

Kobylnica

Dąb szypułkowy

180

4

Sycewice

608 f

Słupsk

słupski

Kobylnica

Dąb szypułkowy

180

5

Sycewice

608 f

Słupsk

słupski

Kobylnica

Dąb szypułkowy

180

6

Sycewice

608 f

Słupsk

słupski

Kobylnica

Dąb szypułkowy

180

7

Sycewice

608 f

Słupsk

słupski

Kobylnica

Dąb szypułkowy

180

8

Wrzeście

441 c

Słupsk

słupski

Słupsk

Grupa 8 szt. drzew:

Jodła pospolita – 6 szt.

Daglezja zielona – 2 szt.

160

9

Machowino

457 f

Słupsk

słupski

Ustka

Dąb szypułkowy

270

10

Bukowo

203 i

Ustka

słupski

Słupsk

Buk zwyczajny

180

11

Bukowo

203 i

Ustka

słupski

Słupsk

Grupa 3 szt. drzew zrośniętych gałęziami

Buk zwyczajny

150

12

Karżcino

225 a

Ustka

słupski

Słupsk

Dąb szypułkowy

190