Wydawca treści Wydawca treści

REGULAMIN ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ

Regulamin określa warunki korzystania ze ścieżki edukacyjnej "Orzechowska wydma" zarządzanej przez Nadleśnictwo Ustka.

 1. Każda osoba korzystająca z obiektu wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 2. Dorośli korzystają ze ścieżki edukacyjnej na własną odpowiedzialność, a za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność przyjmują ich opiekunowie.
 3. Ścieżka edukacyjna i jej elementy powinny być wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem.
 4. Nie zaleca się przebywania na ścieżce edukacyjnej w czasie burz i silnych wiatrów – Nadleśnictwo nie bierze odpowiedzialności za ich skutki.
 5. Nadleśnictwo Ustka nie odpowiada za ukąszenia korzystających z obiektu przez owady i zwierzęta oraz za inne nieprzewidziane zdarzenia wynikłe na skutek spotkania ze zwierzętami a także za powstałe alergie, uczulenia i zatrucia grzybami lub roślinami.
 6. W trakcie pobytu na ścieżce edukacyjnej w momencie dużej wilgotności powietrza i wystąpienia opadów atmosferycznych tj. deszcz czy śnieg, należy zachować szczególną ostrożność ze względu na śliskie podłoże.
 7. Korzystający ze ścieżki mogą poruszać się rowerem tylko po wyznaczonej trasie (od przystanku nr 1 do przystanku nr 6 lub odwrotnie);
 8. Osobom korzystającym ze ścieżki edukacyjnej zabrania się:
 • poruszania się poza trasą ścieżki, gdyż zejście z trasy może spowodować nieodwracalne zniszczenie gleby;
 • niszczenia roślin i grzybów;
 • płoszenia zwierząt;
 • korzystania z otwartego ognia poza miejscem do tego wyznaczonym (parking);
 • hałasowania;
 • poruszania się pojazdami mechanicznymi po trasie ścieżki;
 • niszczenia obiektów ścieżki i zaśmiecania;
 • spożywania alkoholu oraz środków odurzających;
 1. Osoby korzystające ze ścieżki edukacyjnej zobowiązane są do przestrzegania przepisów dotyczących przebywania i korzystania z terenów leśnych, w szczególności w zakresie utrzymania porządku  oraz ochrony przeciwpożarowej.
 2. Organizację imprez zbiorowych należy bezwzględnie odpowiednio wcześniej uzgodnić z Nadleśnictwem Ustka. tel. +48 59 8144 000, e-mail: ustka@szczecinek.lasy.gov.pl
 3. Wszelkie nieprawidłowości mogące wpłynąć na bezpieczeństwo oraz uszkodzenia infrastruktury lub nieporządek  należy zgłaszać do biura Nadleśnictwa tel. +48 59 8144 000, e-mail: ustka@szczecinek.lasy.gov.pl

 

Dziękujemy za wizytę i zapraszamy ponownie

Nadleśniczy Nadleśnictwa Ustka