Wydawca treści Wydawca treści

REGULAMIN STACYJKI ROWEROWEJ

Regulamin stacyjki rowerowej określa warunki korzystania ze stacyjki rowerowej zarządzanej przez Nadleśnictwo Ustka.

 1. Każda osoba korzystająca ze stacyjki rowerowej wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 2. Stacyjka rowerowa jest dostępna we wszystkie dni w roku.
 3. Stacyjka rowerowa nie jest strzeżona, dlatego ryzyko wynikające z uszkodzenia lub utraty roweru, a także utraty przedmiotów pozostawionych na terenie stacyjki rowerowej, ponosi wyłącznie osoba z niej korzystająca.
 4. Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym.
 5. W przypadku kolizji lub wypadku na terenie stacyjki rowerowej obowiązują zasady i przepisy określone ustawą Prawo o ruchu drogowym.
 6. Każda z osób korzystających  ze stacyjki rowerowej, zobowiązana jest do podporządkowania się poleceniom pracowników Służby Leśnej.
 7. Osobom korzystającym ze stacyjki rowerowej zabrania się:
 • mycia rowerów,
 • zaśmiecania terenu,
 • wyrzucania odpadów domowych i komunalnych do koszy na śmieci znajdujących się na terenie stacyjki rowerowej,
 • pozostawiania rowerów w sposób utrudniający korzystanie innym użytkownikom ze stacyjki rowerowej,
 • prowadzenia działalności usługowej lub handlowej bez stosownej zgody właściwego Nadleśniczego oraz innych kompetentnych organów,
 • puszczania luzem zwierząt domowych,
 • rozstawiania namiotów,
 • rozpalania ognisk oraz korzystania z otwartego ognia,
 • sprzedaży płodów runa leśnego zebranych w lesie,
 • spożywania alkoholu,
 • wchodzenia na uprawy leśne.
 1. Należy korzystać ze stacyjki rowerowej w sposób zgodny z jej przeznaczeniem.
 2. Wszelkie uwagi użytkowników o stacyjce rowerowej należy zgłaszać do biura Nadleśnictwa – tel. +48 59 8144 000, e-mail: ustka@szczecinek.lasy.gov.pl

Stacyjka rowerowa, na terenie której się Państwo znajdują, powstała w ramach programu własnego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe pt.

„Aktywne udostępnianie lasu”

 

Dziękujemy za wizytę i zapraszamy ponownie

Nadleśniczy Nadleśnictwa Ustka