Zagrożenie pożarowe

Jednostki organizacyjne Lasów Państwowych codziennie określają stopnie zagrożenia pożarowego lasu dla 60 stref prognostycznych nie obejmujących obszarów górskich.

Aktualne zagrożenie pożarowe na mapie <link>

W razie zauważenia pożaru dzwoń !

Stanowisko Dyspozytora  Punktu Alarmowo Dyspozycyjnego w Nadleśnictwie Ustka

+ 48 59 814 40 00

Stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej

+ 48 602 352 101

Okresowy zakaz wstępu do lasu wprowadza nadleśniczy, przy dużym zagrożeniu pożarowym, jeżeli przez kolejnych 5 dni wilgotność ściółki mierzona o godzinie 9.00 będzie niższa od 10 proc.