Buczyna nad Słupią cz. 2

Na przyrodę rezerwatu Buczyn nad Słupią, szczególnie roślinność i ukształtowanie ternu największy wpływ ma meandrująca rzeka Słupia.

Wyróżniamy tutaj takie siedliska jak olsy, łęgi i grądy. Występujące główne gatunki drzew to buk, olsza, dąb, jesion i sosna. W oczkach wodnych pośród drzew kąpieli błotnych zażywają dziki. Wiosna w rezerwacie wita nas kwiatowym dywanem, który przez botaników nazywany jest ,,aspektem wiosennym”. Lato cieszy oczy soczystą zielenią. Jesienią buki tworzą niezwykłą mozaikę kolorów, a zimą panuje tam błogi spokój pod pokrywą białego puchu.