Wydawca treści Wydawca treści

Organizacja Nadleśnictwa Ustka

Organizacja Lasów Państwowych, doskonalona przez dziesięciolecia, opiera się na zasadzie samofinansowania. Dzięki temu Lasy nie korzystają z pieniędzy podatników. Leśne jednostki działają na szczeblu ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym. Pracuje w nich łącznie blisko 25 tys. osób.

Model zarządzania w Lasach Państwowych oparty jest na trzech szczeblach:

Dyrektor Generalny LP powoływany jest przez Ministra Środowiska. Kieruje całą organizacją m.in. przez wydawanie zarządzeń i decyzji. Jego biuro stanowi Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych – jednostka centralna. Organem doradczym dyrektora jest Kolegium Lasów Państwowych.

Regionalne Dyrekcje LP (17). Do ich zadań należy przede wszystkim nadzór nad podległymi jednostkami, koordynacja działań na swoim terytorium.

Nadleśnictwa (431). Prowadzą gospodarkę leśną na podstawie planu urządzenia lasu. Kierujący jednostką nadleśniczy odpowiada za stan lasu na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

Nadleśnictwo Ustka zarządza aktualnie gruntami o łącznej powierzchni 16190 ha, w tym 15161 ha powierzchni leśnej. Swoim zasięgiem administracyjnym obejmuje ponad 60 tys. ha i położone jest na terenie 10 gmin z terenów województw: pomorskiego i zachodniopomorskiego.

Teren Nadleśnictwa znajduje się w Krainie Bałtyckiej w Dzielnicach: Pasa Nadmorskiego i Pobrzeża Słowińskiego, a z uwagi na specyficzny charakter obszaru, lasy ochronne zajmują 81 % powierzchni leśnej. Do tej grupy zaliczone są lasy pełniące różne, najczęściej złożone funkcje, w tym: lasy glebochronne, wodochronne, uzdrowiskowe, masowego wypoczynku oraz lasy mające szczególne znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa Państwa znajdujące się głównie na położonym na zachód od Ustki nadmorskim poligonie wojsk NATO.

W Nadleśnictwie Ustka zatrudnionych jest obecnie 56 osób. Nadleśnictwo podzielone jest na 14 leśnictw: Objazda, Orzechowo, Modlinek, Zalaski, Bukowo, Karżcino, Radwanki, Pęplino, Starkowo, Wrzeście, Machowino, Siemianice, Zębowo i Sycewice.

W strukturze organizacyjnej znajduje się również Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy „Leśnik" w Orzechowie oraz obiekty po zlikwidowanym Ośrodku Transportu Leśnego w Słupsku wraz z jego archiwami.

Biuro Nadleśnictwa Ustka mieści się w Ustce przy ul. Słupskiej 25.

Godziny pracy biura Nadleśnictwa : 700 - 1500

W sprawie skarg i wniosków w Nadleśnictwie Ustka przyjmują:

Nadleśniczy - w poniedziałki w godz.  1400 - 1600