Położenie

Teren Nadleśnictwa Ustka znajduje się w Krainie Bałtyckiej w Dzielnicach: Pasa Nadmorskiego i Pobrzeża Słowińskiego, a z uwagi na specyficzny charakter obszaru, lasy ochronne zajmują 81 % powierzchni leśnej.

Historia

Nadleśnictwo Ustka, jako jednostka administracyjna powstało w 1946 roku. Trzon powierzchni lasów tworzących ówczesne Nadleśnictwo powstał z upaństwowienia lasów prywatnych majątkowych i lasów prywatnych włościańskich oraz z przejęcia lasów państwowych Nadleśnictwa Słupsk, które przed II wojną światową obejmowało około 3000 ha i składało się z 4 leśnictw.

Organizacja nadleśnictwa

Organizacja Lasów Państwowych, doskonalona przez dziesięciolecia, opiera się na zasadzie samofinansowania. Dzięki temu Lasy nie korzystają z pieniędzy podatników. Leśne jednostki działają na szczeblu ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym. Pracuje w nich łącznie blisko 25 tys. osób.