Stawek upiorów

Za dnia staw kusi pięknem przyrody i kwitnącymi liliami wodnymi, natomiast w nocy władzę przejmują duchy zjawy i ogniki wabiące zbłąkanych wędrowców.

Staw upiorów inaczej zwany z języka niemieckiego ,, seekenmoor” czyli małe jeziorko bagienne zlokalizowany jest na terenie usteckiego Uroczyska. Związana jest z nim niezwykła legenda dziedzica z Lędowa, którego woźnica zwabiony tajemniczym świecącym się ognikiem wjechał całym powozem z końmi do stawu.