Wydawca treści Wydawca treści

Wykaz lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych - zidentyfikowane według kryteriów HCVF (High Conservation Vaule Orestes) adoptowanych do warunków Polski przez Związek Stowarzyszeń „Grupa Robocza FSC-Polska”

 

Lasy będące HCVF (skrót od angielskiej nazwy: High Conservation Value Forests polska nazwa: Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych) są wyznaczane w oparciu o „Kryteria wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych w Polsce" Adaptacja do warunków Polski, lipiec 2006 r. autorstwa: Związku Stowarzyszeń” Grupa Robocza FSC-Polska

  1. Kryteria wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) w Polsce dostępne są na stronie: https://pl.fsc.org/ w zakładce: https://pl.fsc.org/pl/dokumenty.
  2. Powierzchnia poszczególnych kategorii lasów HCVF w Nadleśnictwie Ustka  — plik w załączniku.
  3. W plikach załączników dostępne są również mapy poszczególnych kategorii HCVF.

 

W 2014 roku Nadleśnictwo Ustka przeprowadziło procedurę konsultacji społecznych dotyczących lasów kluczowych dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności ( Kat.6)

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że wszelkie uwagi oraz propozycje dotyczące nowych obszarów HCVF można nadal zgłaszać do nadleśnictwa. Wszelkie opinie, propozycje i uwagi dotyczące powyższych obszarów prosimy zgłaszać do Pana Bogusława Jamróz, tel. 598144000, email: boguslaw.jamroz@szczecinek.lasy.gov.pl.